Заболявания на черния дроб

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Повечето, обхванати от статистиката, заболявания на черния дроб са констатирани при и без това вече болни спортисти. Редки са докладите за увреждания на черния дроб при атлети, ползващи анаболни стероиди. Тези думи не бива да се схващат като свободен пропуск за спортистите. В момента качеството на продуктите на черната борса все повече се влошава. Поради усилията на властите да ограничават търговията с анаболи, до консуматора достигат все по-нечисти стероиди. В наше време неизбежни са педантично точните кръвни проби.
 
{START_COUNTER}