ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

S6.       СТИМУЛАНТИ

Следните стимуланти са забранени, включително и, където е приложимо, двата им оптически (D- и L-) изомера:

Адрафинил, адреналин*, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, катин**, клобензорекс, кокаин, кропропамид, кротетамид, циклазодон, диметиламфетамин, ефедрин***, етамиван, етиламфетамин, етилефрин, фампрофазон, фенбутразад, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, хептаминол, изометептен, левметамфетамин, меклофеноксат, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, р-метиламфетамин, метилефедрин***, метилфенидат, модафинил, никетамид, норфенефрин, норфенфлурамин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фенпрометамин, фентермин, пролинтан, пропилхекседрин, селегилин, стрихнин, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект****.

* Адреналинът, свързан със средства за местна упойка, или при локално прилагане (например, ринологично или офталмологично), не е забранен.

** Катинът е забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 микрограма на милилитър.

*** Ефедринът и метилефедринът са забранени когато концентрацията им в урината надвишава 10 микрограма на милилитър.

**** Следните вещества, включени в Програмата за наблюдение 2006 (бупропион, кофеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадрол, псевдоефедрин, синефрин), не се считат за Забранени вещества.

 

S7.       НАРКОТИЦИ

Следните наркотици са забранени:

бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и неговите производни, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.

S8.       КАНАБИНОИДИ

Канабиноидите (например, хашиш, марихуана) са забранени.

S9.       ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДИ

Всички глюкокортикостероиди са забранени когато са прилагани орално, ректално, интравенозно или интрамускулно. Тяхното използване изисква одобрение на Изключение за терапевтична употреба.

С изключение на указаното по-долу, всички други пътища на прилагане изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба.

Препарати за местно приложение, когато са използвани за дерматологични, ушни, ринологични и офталмологични смущения и смущения на устната кухина не са забранени и не изискват Изключение за терапевтична употреба от никакъв вид.

 

ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

P1.      АЛКОХОЛ

Алкохолът (етанол) е забранен само по време на състезание при спортовете, изброени по-долу. Откриването се извършва посредством анализ на издишания въздух и/или на кръвта. Прагът на нарушаване на допинговото ограничение за всяка федерация е цитиран в скоби.

·         Аеронавтика (FAI)                    (0.20 g/L)

·         Карате (WKF)                             (0.10 g/L)

·         Стрелба с лък (FITA, IPC)        (0.10 g/L)

·         Модерен петобой (UIPM)         (0.10 g/L)

·         Автомобилни спортове (FIA)  (0.10 g/L)

     при дисциплините, включващи стрелба

·         Билярд (WCBS)                          (0.20 g/L)

·         Мотоциклетни спортове (FIM)      (0.10 g/L)

·         Бул (CMSB)                                (0.10 g/L)

·         Моторници (UIM)                     (0.30 g/L)

 

P2.      БЕТА-БЛОКЕРИ

Освен ако е указано другояче, бета-блокерите са забранени само по време на състезание при спортовете, изброени по-долу.

·         Аеронавтика (FAI)

·         Модерен петобой (UIPM)

·         Стрелба с лък (FITA, IPC) (забранени също извън състезанията)

     при дисциплините, включващи стрелба

·         Боулинг с 9 фигури (FIQ)

·         Автомобилни спортове (FIA)

·         Платноходство (ISAF) само за

·         Билярд (WCBS)

     състезания с каски

·         Бобслей (FIBT)

·         Стрелба (ISSF, IPC) (забранени също извън състезанията)

·         Бул (CMSB)                               

 

·         Бридж (FMB)

·         Ски/сноуборд (FIS) при ски скокове свободен стил, половин тръба и сноуборд половин тръба и свободен стил

·         Шах (FIDE)

 

·         Кърлинг (WCF)

·         Борба (FILA)

·         Гимнастика (FIG)

 

·         Мотоциклетни спортове (FIM)

 

 

Бета-блокерите включват, но не се ограничават със, следните вещества:

ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, бунолол, картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол, соталол, тимолол.

 

ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ВЕЩЕСТВА

“Изрично упоменатите вещества”* са изброени по-долу:

·                     Всички инхалирани бета-2 агонисти, с изключение на кленбутерол;

·                     Пробенецид;

·                     Катин, крокропамид, кротетамид, ефедрин, етамиван, фампрофазон, хептаминол, изометептен, левметамфетамин, меклофеноксат, р-метиламфетамин, метилефедрин, никетамид, норфенефрин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, фенпрометамин, пропилхекседрин, селегилин, сибутрамин;

·                     Канабиноиди;

·                     Всички глюкокортикостероиди;

·                     Алкохол;

·                     Всички бета-блокерил

 

“Списъкът със забранени вещества може да упомене изрично вещества, които създават особена възможност за непреднамерени нарушения на анти-допингови правила поради това, че са широко достъпни в медицински продукти, или при които вероятността за злоупотреба като допингови средства е по-малка.” Допингово нарушение с такива вещества би могло да доведе до редуцирана санкция, при условие че “...Атлетът може да докаже, че Употребата на такова изрично упоменато вещество не е имала за цел подобряване на спортно постижение...

СВЕТОВНА АНТИ-ДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ* 2006

 

Следните вещества са включени в Програмата за наблюдение 2006 г.

 

Стимуланти:            а) Само по време на състезание: Бупропион, кофеин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадрол, псевдоефедрин, синефрин.

 

                                    б) Извън състезания: Адрафинил, адреналин, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, клобензорекс, кокаин, циклазодон, диметиламфетамин, етиламфетамин, етилефрин, фенбутразат, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, метилфенидат, модафинил, норфенфлурамин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фентермин, пролинтан, стрихнин

Наркотици:              Само по време на състезание: съотношение морфин/кодеин.

*Кодекс на САДА (4.5) САДА, консултирайки се с други присъединили се организации и правителства, ще въведе програма за наблюдение по отношение на вещества, които не са включени в Списъка със забранените вещества, но които САДА желае да наблюдава с цел да установи схеми на спортни злоупотреби.”

{START_COUNTER}