ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

М1.     ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД

Следното е забранено:

а.         Кръвен допинг, включително използването на автологична, хомологична или хетерологична кръв или продукти от червени кръвни клетки от какъвто и да било произход.

б.         Изкуствено подобряване на приемането, преноса или доставката на кислород, включително, но не само, перфлуоро-съединения, ефапроксирал (RSR13), както и модифицирани хемоглобинови продукти (например, кръвни заместители, основани на хемоглобин, микро-капсулирани хемоглобинови продукти).

 

М2.     ХИМИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО МАНИПУЛИРАНЕ

 

а.         Подправянето, или опитът за подправяне, целящи да променят целостта и валидността на Проби, събрани по време на Допинг контроли са забранени. Горното включва, но не се ограничава с, катетеризация и заместване и/или промяна на урина.

б.         Интравенозното преливане е забранено, с изключение на случаите на нормално медицинско лечение на акутни състояния.

 

М3.     ГЕНЕН ДОПИНГ

Не-терапевтичната употреба на клетки, гени, генетични елементи, или прилагането на модулация на генетичния израз, имащи способността да повишат постиженията на даден атлет, са забранени.

 

Източник

{START_COUNTER}