Хормони и свързани с тях вещества

S2. ХОРМОНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ВЕЩЕСТВА

Следните вещества, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект и факторите, предизвикващи отделянето им, са забранени:

1.         Еритропротеин (EPO);

2.         Хормон на растежа (hGH), Инсулино-подобни фактори на растежа (IGF-1), Фактори на механичен растеж (MGFs);

3.         Гонадотрофини (LH, hCG), забранени само при мъже;

4.         Инсулин;

5.         Кортикотрофини.

Освен ако Атлетът успее да покаже, че концентрацията се дължи на физиологично или патогенно състояние, дадена Проба ще бъде считана за съдържаща Забранено вещество (съгласно списъка по-горе) когато концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити и/или приложими съотношения или маркери в Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно производство.

Ако дадена лаборатория установи с използването на надежден аналитичен метод, че Забраненото вещество е от екзогенен произход, Пробата ще се счита за съдържаща Забранено вещество и ще бъде оповестена като Неблагоприятен аналитичен извод.

Наличието на други вещества с подобен химически строеж или биологичен ефект, диагностични маркери или фактори, предизвикващи отделянето на хормон, указан в списъка по-горе, както и всякакъв друг извод, указващ че откритото вещество е от екзогенен произход, ще бъдат считани за отразяващи използването на Забранено вещество  ще бъдат оповестявани като Неблагоприятен аналитичен извод.

 

Източник

{START_COUNTER}