S3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

S3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Всички бета-2 агонисти, включително техните D- и L-изомери, са забранени.

Като изключение, формотерол, салбутамол, салметерол и тербуталин, когато са предписани за инхалиране, изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба.

Независимо от издаването на каквото и да е по вид Изключение за терапевтична употреба, наличието на концентрация на салбутамол (свободен плюс глукуронид), надвишаваща 1 000 ng/mL, ще бъде считано за Неблагоприятен аналитичен извод, освен ако атлетът докаже, че ненормалният резултат е бил следствие от терапевтичната употреба на инхалиран салбутамол.

 

Източник

{START_COUNTER}