S5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

S5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

Маскиращите средства включват, но не се ограничават с:

Диуретици*, епитестостерон, пробенецид, инхибитори на алфа-редуктазата (например, финастерид, дутастерид), вещества, увеличаващи обема на плазмата (плазма експандери, например, албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла).

Диуретиците включват:

ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, етакринична киселина, фуросемид, индапамид, метолазон, спиронолактон, тиазиди (например, бендрофлуметиазид, хлоротиазид, хидрохлоротиазид), триамтерен, както и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект (с изключение на дросперинон, който не е забранен).

* Изключението за терапевтична употреба не е валидно ако урината на даден Атлет съдържа диуретик заедно с прагови или под-прагови равнища на Забранено вещество (вещества).

 

Източник

{START_COUNTER}